Bærekraft


Retningslinjer for miljø

Driften vår påvirker miljøet gjennom forbruk av råvarer og utslipp fra produksjonsprosesser og logistikk..
Det er viktig for oss å måle miljøpåvirkningen vår, planlegge aktiviteter for å redusere miljøpåvirkningen, implementere dem og evaluere virkningen. Med bakgrunn i dette har vi justert selskapets hoved- og støtteprosesser med ISO 14001:2015 miljøstyringssystem.

ISO

For å minimere miljøpåvirkningen som følge av selskapets virksomhet, forplikter vi oss til å redusere og forhindre forurensning gjennom følgende mål:
 • Vi er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og standarder. Vi samarbeider med myndigheter og andre organisasjoner for å beskytte naturressurser og miljøet.
 • Vi reduserer ressursforbruket.
 • Vi reduserer avfallsgenerering og unngår luft-, vann- og jordforurensning. Vi sikrer også at vi forvalter avfall på en miljømessig og menneskelig trygg måte.
 • Vi gjenomfører nye teknologier som støtter oppnåelsen av disse målene.
 • Vi informerer alle ansatte om mulige miljøpåvirkninger fra aktivitetene deres og kravene våre innenfor miljø.
 • Vi gjennomfører periodiske evalueringer for å sikre at selskapets virksomhet er i samsvar med retningslinjer for miljø og kontinuerlig forbedrer miljøoppnåelse.

 • Miljøvern er en del av selskapets overordnede strategi, og oppnås gjennom aktiv deltakelse fra alle ansatte.
  For å gjenspeile resultatene fra implementering av miljøtiltak basert på retningslinjene, foretar vi en vurdering i den årlige aktivitetsrapporten.

  Grønn energi

  Grønn energi

  Produksjonsselskaper må følge forbrukernes preferanser, og det er grunnen til at vi i RESPO har forpliktet oss til gradvis å gjøre virksomheten vår mer miljøvennlig. For å oppnå dette har vi overført hele produksjonen til grønn energi. Grønn energi produseres fra 100 % fornybare energikilder, og hovedsakelig sol-, vind- og hydroenergi.

  Ved å velge RESPO-tilhengere, kan du være sikker på at du støtter miljøvennlig forbruk og bidrar til å fremme miljøvennlig praksis.


  Quality Management System

  Våre produktutvikleres ingeniørerfaring, 3D CAD-teknologi og gjennomtenkte produksjonsprosesser lar oss imøtekomme kundepreferanser på en fleksibel måte og tilby et bredt spekter av produkter. Vi streber etter å finne teknisk tilfredsstillende løsninger for hver enkelt kundes mål.

  Kvalitetsstyringssystemet har vært implementert siden 2005, og er under tilsyn av Bureau Veritas og har ISO 9001: 2015 Management System Certification. Alle hengere oppfyller kvalitetskrav satt av EU. Komponentene er testet i EU -laboratorier, og hengerne har type godkjenningsbevis utstedt i Nederland.
  Kvalitetsstyringssystem

  Produktutvikling


  Produktutvikling

  Nye hengerfamilier er moderne og konkurransedyktige i hele Europa.

  Enkelheten og bekvemmeligheten av minikaravaner, holdbarheten til hengere, multifunksjonaliteten til mobile fasiliteter eller det praktiske i multi-roll-systemet, viser kompetansen og oppfinnsomheten til produktutviklerne våre.

  Vi har hatt som mål å være pionerer innen produktutvikling både i Estland og over hele Nord-Europa.


  Fokus på ansatte

  Ansattes trivsel er avgjørende for RESPO, noe som bevises gjennom selskapets gjennomsnittlige ansettelsesperiode på 11 år. Selskapet verdsetter, planlegger og oppmuntrer til utdanning og utvikling av ansatte. Kåret til den beste arbeidsgiveren i Tartumaa i 2020.
  Fokus på ansatte

  Innovasjon  Innovasjon

  Kontinuerlig innovasjon gjennom bruk av moderne teknologi, materialer og komponenter av høy kvalitet og nøye arbeid sørger for hengerens sterke og holdbare konstruksjon samt lange levetid.

  Smarte løsninger

  Respo døgnåpne selvbetjeningsstasjoner er unike på verdensbasis. Du trenger ikke lenger å vente i kø eller være avhengig av hvilken ukedag det er eller forhandlerens åpningstid. I stedet kan du kjøpe en henger hele døgnet, akkurat når det passer deg.

  Det er også en kontaktløs tilnærming til vedlikehold av tilhengere, hvor du kan etterlate hengeren din på avleveringspunktet hele døgnet. Den neste arbeidsdagen vil vi utføre en første inspeksjon av hengeren, forberede tilbud på reparasjons-/vedlikeholdskostnadene og deretter kontakte deg for å bekrefte arbeidet som skal utføres.

  Vi åpnet også den første e-butikken i Estland, hvor hengere, tilbehør til henger og reservedeler kan kjøpes.
  Smarte løsninger