Produktutvikling

Produktutvikling har alltid vært en av våre topp prioriterte aktiviteter. Vi ser konstant etter nye og forbedrede løsninger og prøver å implementere nye produkter, med hjelp av blant annet forskere ved Universitetet i Tartu og Teknisk universitet i Tallinn.

Hovedfunksjonene for våre hengere er at de byr på funksjonalitet, høy kvalitet og er enkle å bruke.

De innovative løsningene som brukes i moderne hengerproduksjon har hjulpet oss til å lage merverdier enten gjennom å øke funksjonaliteten, bedre design og holdbarhet eller å senke produksjonskostnadene.

Våre hengere er bland de mest moderne og konkurransedyktige i hele Europa.

Vi har gjort store investeringer i produktutvikling for å kunne møte de ulike forventninger og behov som våre kunder måtte ha.

Vi har i dag et mye bredere produktspekter enn våre konkurrenter. Vi har blant annet hengere for vannscootere, små båter, snøscootere, snøfresere, biler, store båter med flere.