Green Energy

RESPO HAAGISED AS sin miljøpolitikk

Respo Haagised AS annerkjenner at høy standard av miljøledelse er essensielt for å videreutvikle bedriften og for å imøtekomme forventningene i samfunnet. Med dette i bakhodet har Respo Haagised AS definert hovedpunktene i vår miljøstrategi og forplikter seg til:

  • Å kontinuerlig forbedre vårt system for miljøledelse.
  • Å minimere avfall ved å evaluere prosessene og sørge for at de er så effektive som mulig
  • Å aktivt promotere resirkulering bade internt og hos våre kunder og leverandører
  • Å kjøpe inn og tilby produkter som minimaliserer de miljømessige konsekvensene for både produksjon og distribusjon.  
  • Å følge all miljølovgivning, reguleringer og andre krav som gjelder for vår virksomhet
  • Å inkludere miljøstrategier og miljømål i våre fremtidige forretningsplaner for å sikre at miljøledelse forblir en integrert del av vår virksomhet.
  • Å identifisere miljøaskpekter og sette oss miljømål for å kunne vurdere vår innsats opp i mot interne og eksterne miljøstandarder.

 Fra og med 1. Juli vil Respo Haagised AS bli med i Green Energy programmet for å gi vår støtte

til en bærekraftig tenkemåte. Ved å kjøpe energi som er 100% laget av fornybare ressurser påvirker vi utviklingen av elektrisitetsproduksjonen og gir vår bidrag til en mer økonomisk bruk av naturressursene.

Vår miljøpolitikk er kommunisert til alle våre medarbeidere og vi utvikler internkompetanse og øker våre ansattes innsikt gjennom løpende kommunikasjon. Vi har gjort vår miljøpolitikk tilgjengelig til alle interesserte, inkludert allmenheten, på forespørsel eller via våre nettsider.

I vår bransje er Respo Haagised AS, dedikert til å jobbe tett på våre kunder slik av vi kan tilby innovative, varige løsninger og jobbe med de for å kunne utvikle morgendagens løsninger.

 

Toomas Antons CEO Respo Haagised AS

21 mai, 2018

green_energy