Grønn energi

Energy

I dag er det viktigere enn noen gang å redusere det økologiske fotavtrykket. Det er mulig å bidra til et bærekraftig miljø ved å forstå viktigheten av biologisk mangfold og naturvennlig forbruk. Ved å sette søkelys på et miljøvennlig tankesett, så sikrer vi en renere natur for oss selv og fremtidige generasjoner.

Kundenes fokus på miljø er økende og miljøvennlige produkter og tjenester foretrekkes oftere og oftere. Dette er en klart stigende trend over alt i verden. Øko-vennlige produkter har fått en sterkere konkurransefordel gjennom endring i valgene fra forbrukerne.

Ønskene fra kunder må følges opp av selskapene som produserer, det er derfor vi på Respo har satt oss et mål å gjøre vår produksjon mer miljøvennlig. Dette målet gjør at vi har bestemt å benytte oss av grønn energi i hele vår produksjon.

Grønn energi er produsert av 100% fornybare energi kilder, i hovedsak solenergi, vind og vannkraft. Produksjon av elektrisitet fra fornybare kilder reduserer utslippet av karbondioksid i luften, sikrer et bedre miljø og styrker økonomien ved å lage nye jobber. Jo flere som bruker grønn energi, jo høyere blir andelen av fornybar energi i den totale energiproduksjonen og jo mer bærekraftig blir det for alle mennesker og vår natur.

Den gradvise avviklingen av ikke-fornybare ressurser er ekstremt viktig for den bærekraftige utviklingen i hvert land og vi bidrar til dette med hver bevisste valg vi tar.

Ved å velge en Respo tilhenger kan du være trygg på at du støtter et bærekraftig forbruk og hjelper til med å fremme en miljøvennlig måte å tenke på.

Som en del av vår samfunnsansvar og kunders fokus på miljø er Respo Tilhenger AS og våre forhandlere fra og med 2020 tilsluttet Norsk Dekkretur, en felles bransjeløsning som jobber med  innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Se mer info om hva dekkretur innebærer her: (www.dekkretur.no)

green_energy