Hva er PLH?

Hengere kan deles inn ut fra hvordan de er laget og satt sammen:

  • Hengere hvor rammen/hengeren er skrudd sammen (Bolt-joint)
  • Hengere med (hel)sveiset ramme

 

Sammenskrudde hengere. Å skru sammen ting eller «bolt-joint technology» er en av de vanligste metodene å produsere noe i dagens moderne industri. I stedet for å sveise bruker man skruer og muttere for å feste bærende elementer og detaljer til hverandre. Rammer og deler stanses ut av ruller med valset stål i ulike tykkelser, som deretter knekkes, brettes og formes til ønsket utseende.

Hos Respo brukes det 3D CAD tegninger i modelleringen og komputerbaserte høyteknologiske maskiner som prosesserer rullene med stål. Grunnen til at denne teknologien er så suksessfull i hengerproduksjon, er at det er den som gir best «pris/kvalitet» ratio. Ved å bruke bolt-joint prinsippet oppnår man et bedre utseende på hengerene og en høy motstandsgrad av feil pga. material tretthet. (f.eks. så er fly skrudd sammen og ikke sveiset i sømmene) Man bruker gjerne denne måten selv om produktuviklingen krever høyere kunnskap og er mer kostnadskrevende.

Ferdig galvaniserte ruller av stål brukes i produksjonen av hengere som er skrudd sammen. Det er spesielt vanlig at hengere i O1 kategorien (ubremsede hengere) for varehengere at denne teknologien er dominerende. Nesten alle hengerne som er sammenskrudd har bokstavene PLH etter seg i navnet på våre nettsider.

 

Hengere med (hel)sveiset ramme.

For hengere som er sveiset er hele konstruksjonen som oftest varmgalvanisert i etterkant. Sveising er som oftest manuelt utført og automatisert sveising er sjeldent i hengerproduksjon generelt. Båthengere og bremsede hengere i katergorien O2 (bremsede hengere) har ofte helsveisede rammer.