Les mer om tilhengere

Tilhenger . et umotorisert kjøretøy som trekkes etter et annet kjøretøy

Type O1 – Maksimal totalvekt overstiger ikke 750 kg, må ikke ha bremser.

Type O2 – Maksimal totalvekt overstiger ikke 3 500kg. (Er typisk mellom 750 til 3500 kg) Må ha installert bremsesystem.

Konstruksjonen av tilhengere

Generelt består en tilhenger av følgende komponenter:

 • Ramme (Stålkonstruksjon)
 • Drag
 • Overbygg
 • Chassis med kulekobling og bremsesystem
 • Elektriske kontakter og lyssystem
 • Ulike tilbehør som holder lasten på plass eller som letter lasting og sikring.
 • Spesifikke løsninger som er tilpasset type last eller plasseringen av den (f.eks kjølruller på båthengere

Ulike Tilhengertyper gruppert etter funksjonalitet: 

 • Enaklsede båthengere
 • Toakslede båthengere
 • Hengere for vannscootere og andre båttyper
 • Biltransportere
 • Skaphengere
 • Kontor og mannskapsvogner
 • Spesialhengere