Garantivilkår

Last ned PDFRespo Tilhenger Brukerhåndbok

 • Garantitiden er 5 (fem) år fra leveringsdato.
 • Garantien omfatter fabrikasjons- og materialfeil.
 • Forutsetningen for garanti er at reklamasjonskjema er korrekt utfylt, og sendt din lokale Respo forhandler.
 • Bruk av produktet skal være i henhold til denne brukerveiledningen.
 • Garantien gjelder ikke slite- og forbruksdeler som dekk, bremser, etc. (Som slites som følge av normal bruk)
 • Garantien omfatter ikke skader som følge av feil belastning eller uriktig bruk.
 • Garantien omfatter ikke arbeidskostnader dersom reparasjon er utført av andre enn forhandlere godkjent av Respo.
 • Følgeskader og økonomiske utgifter eller tap av inntekter grunnet feil ved produktet dekkes ikke.
 • Funksjonssvikt grunnet feil bruk dekkes ikke av garanti.
 • Leie av erstatningsprodukt eller kostnader ved frakt av henger til og fra verksted dekkes ikke.
 • Skader som følge av at hengeren ikke har vært benyttet i lengre perioder.
 • Feil som oppstår pga. bruk av uorginale reservedeler eller reparasjoner utført av andre enn forhandler godkjent av Respo